kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

 

 

БЕКІТЕМІН

«Ақпараттық технологиялар және бизнес колледжі» мекемесінің директоры

____________Ж. Коваленко

«_____»____________2020 ж.

 

 

 

2020-2021 оқу жылына

«Ақпараттық технологиялар және бизнес колледжі»

мекемесіне қабылдау ережелері

 

1.     Жалпы ережелер

 

Осы 2020-2021 оқу жылына арналған "Ақпараттық технологиялар және бизнес колледжі" мекемесіне оқуға қабылдау қағидалары Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі "Білім туралы" Заңына (2019 жылғы 19 сәуірдегі жағдай бойынша өзгерістер мен толықтырулармен) сәйкес, Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 18 қазандағы №578 бұйрығымен бекітілген техникалық және кәсіптік білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарына оқуға қабылдаудың үлгі қағидалары негізінде Павлодар облысы әкімдігінің 2015 жылғы 28 сәуірдегі № 153/5 қаулысымен бекітілген "техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беретін ұйымдарға құжаттар қабылдау" мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті бекітілсін.

Осы Техникалық және кәсіптік білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын "Ақпараттық технологиялар және бизнес колледжі" мекемесіне (бұдан әрі колледжге) оқуға қабылдау ережесі (бұдан әрі – ереже) мамандықтар бойынша оқуға қабылдау тәртібін белгілейді (1-қосымша).):

- 0518000 Есеп және аудит (салалары бойынша) оқуға жұмсалған шығынды толығымен өтелуімен 9-шы және 11-ші сынып негізінде;

- 0516000 Қаржы (салалары бойынша) оқуға жұмсалған шығынды толығымен өтелуімен 9-шы және 11-ші сынып негізінде;

1.                  Колледжге негізгі орта, жалпы орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі, жоғары білімі бар Қазақстан Республикасының азаматтары, шетел азаматтары және азаматтығы жоқ тұлғалар, сондай-ақ білім туралы құжатпен (куәлік, аттестат) ерекше білім қажеттілігі бар тұлғалар қабылданады.

2.                  Колледжге оқуға түсу кезінде "Білім туралы" Заңның 26-бабының 8-тармағында айқындалған тұлғалар үшін қабылдау квотасы қарастырылады:

- I, II топ мүгедектер, бала жасынан мүгедек, бала-мүгедектер қатарындағы азаматтарынан – 1 пайыз;

- Ұлы Отан соғысы мүгедектері және қатысушыларына берілетін кепілдіктері мен жеңілдіктері бойынша теңестірілген, тұлғаларына – 0,5 пайыз;

- ауылдың әлеуметтік-экономикалық дамуын анықтайтын, мамандықтарына ауылдық жастары қатарындағы азаматтырына – 30 пайыз;

- Қазақстан Республикасының азаматтығы жоқ, қазақ ұлты тұлғаларына – 2 пайыз;

- жетім-балалар және ата-ананың қамқорлығысыз қалған, балалар сонымен қатар, Қазақстан Республикасының кәмилетке толмаған ата-анасыз қалған немесе ата-ананың қамқорлығынсыз қалған жастар қатарына – 1 пайыз.

- Қазақстан Республикасының үкіметімен белгіленген, өңірге көшіп келген Қазақстан Республикасының ауылдық жастарының қатарына – 10 пайыз.

4. Қабылдау емтихандарын тапсыру нысаны осы Ереженің 11-тармағында белгіленген.

 

2. Техникалық және кәсіптік білім берудің кәсіптік

оқу бағдарламаларын жүзеге асыратын Колледжге оқытуға

қабылдау тәртібі

 

Құжаттарды қабылдауды ұйымдастыру және түсу емтихандарын өткізу

 

5.                  Колледжде тұлғалардан өтініштерін қабылдау, түсу емтихандарын өткізу және білім алушылардың  құрамына қабылдау үшін 2020 жылғы 26 ақпаннан бастап № 1-01/14бұйрығы негізінде колледждің басшылығымен колледж бойынша қабылдау комиссиясы құрылды, ол өз жұмысын 2020 жылыдың 1 маусымнан бастайды.

Қабылдау комиссиясының құрамына төраға, жауапты хатшы, қабылдау комиссиясының мүшелері кіреді.

6.                 Колледжге оқытуға тұлғаларды қабылдау туралы қабылдау комиссиясының жұмысын  ұйымдастыру бойынша бақылауын Павлодар облысының білім беру Басқармасы жүзеге асырады.

7.                  Колледжге оқуға тұлғалардың өтініштерін қабылдау:

1) орта буын мамандарын даярлауды көздейтін техникалық және кәсіптік білім беру бағдарламалары бойынша:

- күндізгі оқу түріне 2020 жылғы 20 маусымнан 25 тамызға дейін;

- сырттай оқу бөліміне 20 маусым-20 қыркүйек 2020 жыл;

2020 – 2020 оқу жылына арналған колледжге студенттерді қабылдау жоспарына сәйкес (1 қосымша).

8.             Мемлекеттік қызмет көрсетуді алу үшін мынадай құжаттарды ұсыну керек:

1)                 қабылдау туралы өтініш еркін нысанда;

2)                 білім туралы құжаттың түпнұсқасы;

3)                 Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің м. а. 2010 жылғы 23 қарашадағы № 907 бұйрығымен бекітілген 086-У нысанындағы медициналық анықтама (І және ІІ топтағы мүгедектер және бала жасынан мүгедектер үшін медициналық-әлеуметтік сараптаманың қорытындысы) флюорография суретімен қоса беріледі.;

4)                 I және II топтағы мүгедектер және бала кезінен мүгедектер үшін – Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің міндетін атқарушының 2010 жылғы 23 қарашадағы № 907 бұйрығымен бекітілген 088-У нысаны бойынша Медициналық-әлеуметтік сараптаманың қорытындысы;

5)                 көлемі 3х4 см 4 дана фотосурет;

6)                 жеке басын куәландыратын құжат (жеке басын сәйкестендіру үшін).

Оқуға түсу үшін құжаттарды жеке немесе заңды өкілдер ұсынады.

Қабылдау квотасы көзделген колледжге оқуға түсуші тұлғалар жеңілдіктер санатын растайтын құжаттарды ұсынады.

9. Оқуға түсушілердің өтініштері тіркеу журналдарында оқу нысандары бойынша тіркеледі.

10. Ерекше білім беру қажеттілігі бар адамдарды оқытуға қабылдау заңды өкілдердің біреуінің өтініші негізінде таңдаған мамандығы бойынша оқуға қарсы айғақтардың жоқтығы туралы психологиялық-медициналық-педагогикалық консультацияның қорытындысы ескеріле отырып жүзеге асырылады.

11. Орта буын мамандарын даярлауды көздейтін техникалық және кәсіптік білім беру бағдарламалары бойынша оқуға түсушілер үшін барлық мамандықтарға түсу емтихандары (2-қосымша):

1) жалпы орта білім үш пән бойынша (Қазақ тілі немесе Орыс тілі, Қазақстан тарихы және Математика мамандығы бойынша пән) өткізіледі.;

2) негізгі орта білім - негізгі орта білімнің жалпы білім беретін оқу бағдарламалары көлемінде екі пән бойынша (қазақ немесе орыс тілі және Математика мамандығының бейіні бойынша пән);

3) мамандық бейініне сәйкес келмейтін техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі, жоғары білім - Математика мамандығының бейінді пәні бойынша өткізіледі.;

4) мамандық бейініне сәйкес келетін техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі, жоғары білім: 0516000 Қаржы (салалар бойынша), 0518000 Есеп және аудит (салалар бойынша) мамандықтары үшін "Математика"бейіндік пәні бойынша әңгімелесу нысанында жүргізіледі.

Конкурс түсу емтихандарының нәтижелері бойынша алынған балдар (бағалар) негізінде өткізіледі.

Қабылдау емтихандары бекітілген кестеге сәйкес өткізіледі. Қабылдау емтихандарын өткізу күні мен уақыты, орны көрсетілген кесте колледж басшысының бұйрығымен бекітіледі және емтихан өткізілгенге дейін үш жұмыс күнінен кешіктірмей ақпараттық стендтерде және колледж сайтында орналастырылады.

Түсу емтихандарының нәтижелері ақпараттық стендтерде немесе колледж сайтында түсу емтихандарын өткізу күні орналастырылады.

11-тармақта (1,2,3-тармақшалар) көрсетілген білімі бар тұлғалар үшін түсу емтихандары тестілеу нысанында, 11-тармақта (4-тармақша) әңгімелесу нысанында өткізіледі.

12. Орта буын мамандарын даярлауды көздейтін техникалық және кәсіптік білім беру бағдарламалары бойынша оқуға түсетін адамдар үшін қабылдау емтихандары өткізіледі.:

- күндізгі оқу нысанына-2020 жылғы 1 тамыздан 27 тамызға дейін;

- сырттай оқу бөліміне-2020 жылдың 1 тамызынан 28 қыркүйегіне дейін.

Қабылдау емтихандарын өткізу кезінде:

тестілеу нысанында әрбір пән бойынша тест тапсырмаларының (сұрақтардың) саны 25; әрбір тест тапсырмасына дұрыс жауап 1 баллмен бағаланады; тестілеуге үш пән бойынша 2 сағат 15 минут, ал екі пән бойынша - 1 сағат 30 минут беріледі; дұрыс жауаптар коды тестілеу аяқталғаннан кейін бірден ілінеді; тестілеу нәтижелері өткізілген күні жарияланады.

13. Колледжге түсу емтихандары түсушілердің өтініштеріне сәйкес қазақ немесе орыс тілдерінде өткізіледі.

14. Қабылдау емтихандарын қайта тапсыруға жол берілмейді.

15. Пәндер бойынша тест тапсырмаларын (сұрақтарын) бағалау кезінде бірыңғай талаптарды сақтауды және Даулы мәселелерді шешуді қамтамасыз ету, оқуға түсушілердің құқықтарын қорғау мақсатында колледжде апелляциялық комиссия құрылды.

Апелляциялық комиссияның құрамына апелляциялық комиссияның төрағасы, хатшысы, мүшелері кіреді.

Пәндер бойынша тестілеу нәтижелерімен келіспеген тұлға апелляцияға өтініш бере алады.

Апелляцияға өтініш тестілеу немесе түсу емтихандарының нәтижелері жарияланғаннан кейін келесі күні сағат 13-ке дейін апелляциялық комиссияға беріледі және апелляциялық комиссия өтініш берушінің қатысуымен Бір күн ішінде қарайды.

Апелляциялық комиссияның шешімі комиссияның тізімдік құрамының көпшілік дауысымен қабылданады. Дауыстар тең болған жағдайда Комиссия төрағасының шешуші дауыс беруге құқығы бар. Комиссияның жұмысы хаттамалармен ресімделеді, оған төраға және Комиссияның барлық мүшелері қол қояды.

 

3. Білім алушылар құрамына қабылдау

 

16. Колледжге оқуға қабылдау конкурстық негізде тұлғалардың өтініштері бойынша жүзеге асырылады.

Конкурс Колледж өткізген тестілеу түріндегі қабылдау емтиханының нәтижелері бойынша пәндер бойынша алынған балл (бағалар) негізінде шығындарды толық өтеумен оқуға түсетін Студенттер үшін өткізіледі.

Қабылдау конкурсын өткізу кезінде кешенді тестілеу нәтижелері бойынша осы Ереженің 12-тармағына сәйкес балл сомасы ескеріледі.

0516000 Қаржы (салалар бойынша), 0518000 Есеп және аудит (салалар бойынша) мамандықтары бойынша алған тұлғалар білім алушылар құрамына қабылдауға конкурсқа қатысуға жіберілмейді):

1) негізгі жалпы білімі бар екі пәннен 25 балдан төмен;

2) жалпы орта білімі бар үш пәннен 35 балдан төмен;

3) мамандық бейініне сәйкес келмейтін техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі, жоғары білімі бар бейіндік пән бойынша 10 балдан кем емес.

Орта буын мамандарын даярлауды көздейтін техникалық және кәсіптік білім беру бағдарламалары бойынша білім алушылар құрамына қабылдау:

1) күндізгі оқу нысанына - 2020 жылғы 25 тамыздан 31 тамызға дейін;

2) сырттай оқу нысанына - 2020 жылғы 15 қыркүйектен 30 қыркүйекке дейін.

17. Колледжге қабылдау қабылдау Қабылдау комиссиясының ашық отырысында оқу нысандары, мамандықтар, оқыту тілдері бойынша бөлек жүргізіледі.

18. Қабылдау нәтижелері туралы ақпарат түсушілердің назарына жеткізіледі.:

- күндізгі оқу түріне 2020 жылғы 31 тамызға дейін;

- сырттай оқу бөліміне 2020 жылғы 30 қыркүйекке дейін.

Қабылдау комиссиясы ақпараттық стендке және колледж сайтына орналастыру арқылы www.kitib.kz ескерту.

19. Колледж Павлодар облысы бойынша білім беру басқармасына белгіленген нысандар мен мерзімдерге сәйкес және қабылдау жүргізілгеннен кейін білім алушыларды қабылдауды ұйымдастыру және өткізу бойынша мәтіндік есепті ұсынады.

20. 2020-2020 оқу жылына арналған колледжге қабылдаудың Үлгілік ережелерімен, қабылдау ережесімен регламенттелмеген мәселелер "Ақпараттық технологиялар және бизнес колледжі" мекемесінің соңғы қабылдау комиссиясымен шешіледі.

 

 

 

Қабылдау комиссияның

жауапты хатшысы                                                                 Казангапова М.С.